Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Toxikológia nových molekulových senzorov a NO donorov a ich aplikácia v celulárnych modeloch
Program DŠ
4.1.22 Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Lucia Račková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hodnotenie cytotoxického profilu a funkčných vlastností nových molekulových senzorov a NO donorov pre aplikáciu v intracelulárnej diagnostike a terapii s využitím celulárnych modelov.