Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
In Vitro 3D rekonštituovné modely ľudských tkanív - využitie a implementácia v toxikológii ako náhrada  testov  in vivo
Program DŠ
4.1.22 Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Dr.rer.nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
. . .