Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
In vitro a in vivo štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetických látok proti oxidatívnemu poškodeniu biologických štruktúr reaktívnymi formami kyslíka
Program DŠ
4.1.22 Biochémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Katarína Valachová , PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Testovanie účinkov prírodných a syntetických antioxidantov/liečiv voči oxidačne poškodzovanému vysokomolekulového hyalurónanu, polysacharidu, hlavnej zložky kože a kĺbov. Hodnotenie in vitro aj in vivo membrán zložených z chitosanu, hyalurónanu a antioxidantu/liečiva.