Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Názov témy
Použitie koncentrovanej solárnej energie v práškovej metalurgii titánu a jeho kompozitov
Program DŠ
Strojárske technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta STU
Stručná anotácia
Cieľom PhD práce je využiť koncentrovanú solárnu energiu v práškovej metalurgii pri zhutňovaní práškov titánu a jeho kompozitov. V súčasnosti sa na ústave upravuje zariadenie využívajúce Fresnelovu šošovku na koncentráciu slnečnej energie s plochou 1,5 m2, ktoré bude využité v rámci tejto PhD práce. Skúmaný bude vplyv intenzity slnečného žiarenia, dosiahnutá teplota a čas zhutňovania na výslednú mikroštruktúru a mechanické a fyzikálne vlastnosti pripravených materiálov na báze Ti. Vhodné materiály budú zvolené počas 1 roku štúdia. Experimenty budú prebiehať v ochrannej atmosfére. V práci sa taktiež otestuje možnosť použitia koncentrovanej solárnej energie na povrchovú úpravu titánu v atmosfére dusíka za účelom získania tvrdej a oteruvzdornej TiN vrstvy. Bude sa skúmať štruktúra a zloženie pripravených Ti materiálov a upravených Ti povrchov pomocou elektrónovej a podľa potreby aj transmisnej elektrónovej mikroskopie. Sledovať sa bude vplyv technologických parametrov na mechanické a termofyzikálne vlastnosti Ti a Ti kompozitov. Vedecký výsledkom práce bude mapa vplyvu parametrov technológie na výsledné vlastnosti pripravených materiálov. Práca bude svetovo jedinečná a originálna. Je vyžadovaná znalosť angličtiny.