Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Umelecké dielo v perspektíve fenomenologickej analýzy E. Husserla
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta verejnej správy UPJŠ
Stručná anotácia