Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Situácia človeka vo filozofickej antropológii H. Plessnera
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia