Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
Jon Stewart, PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia