Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
História environmentálneho myslenia v strednej Európe
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia