Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Jacques Rancière a otázka existencie politickej filozofie
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia