Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Stoická teória dedukcie
Program DŠ
dejiny filozofie
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia