Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV

Názov témy
Ústavná zvyklosť v slovenskom právnom poriadku
Program DŠ
Ústavné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Doktorand sa vo svojej výskumnej činnosti zaoberá témou ústavnej zvyklosti v slovenskom právnom poriadku. Cieľom samotnej výskumnej činnosti je zistiť povahu a miesto ústavnej zvyklosti v slovenskom ústavnom práve, ako aj stanoviť klasifikačné kritéria ústavnej zvyklosti. Ambíciou doktoranda je aplikovať stanovené klasifikačné kritéria na vybrané ústavné praxe, ktoré vykazujú znaky ústavnej zvyklosti.