Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV

Názov témy
Próza po roku 1918 a topos slovenskej východnej hranice
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Interpretačne zameraná práca sa na príklade konkrétnych diel sústredí na výskum reflexie priestoru východnej hranice v slovenskej próze po roku 1918 s prihliadnutím na slovensko-český kontext (česká symbolická „intervencia“ sa tu prejavila v oblasti cestopisnej a reportážnej literatúry, tzv. kolonizačného a spoločenského románu a pod.). Teoretický a kultúrno-historický rámec práce zohľadní transkultúrnu perspektívu a využije teoretické podnety geopoetiky, postkoloniálnych teórií (vzťah k druhému/inému, marginalizácia, kultúrna hybridita, tranzícia, orientalizmus) a iné.