Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV

Názov témy
Harmonizácia súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v EÚ
Program DŠ
Obchodné a finančné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Mgr. Simona Adamiková je interná doktorandka na Ústave štátu a práva SAV a zároveň na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojho výskumu sa venuje problematike harmonizácie súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva v Európskej únii.