Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV

Názov témy
Cestovateľské a/alebo orientálne inšpirácie a témy v modernej slovenskej literatúre
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca je zameraná na cudzokrajné inšpirácie, témy a motívy, ktoré v modernizme jednak pôsobili ako filozofické zdroje alebo rámce prozaických prác, jednak predstavovali ozvláštnenie témy, alebo pôsobili na estetické spracovanie ideového problému. Možno si zvoliť imagologický (obraz cudzieho), filozoficko-kognitívny, poetologický, recepčný (čitateľské vnímanie takýchto próz), žánrový (cestopis) či literárnohistorický prístup.