Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV

Názov témy
Lyrická próza Štefana Krčméryho
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Estetické situovanie, žánrová charakteristika a interpretácia prozaického diela Štefana Krčméryho (1892 – 1955), s akcentom na kategórie lyrizácie a poetizácie. Analýza inšpiračných zdrojov (Henri Bergson – vitalizmus; Benedetto Croce – dôraz na lyrickú podstatu umenia a význam fantázie v umení), autorskej poetiky a štýlu próz, ktorých genologické označenia sa pohybujú na osi básne v próze – lyrická próza – lyrické meditácie (Zimná legenda, 1933, prvý raz knižne 1953, samostatne 1957; Osvobodenie, 1932; Čierne husle, 1953; Ty a ja, 1972).