Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Lyrická poézia P. O. Hviezdoslava z prelomu 19. a 20. storočia
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Interpretácia vybranej časti lyrickej poézie P. O. Hviezdoslava (Prechádzky jarom, Prechádzky letom – oba cykly 1898; Stesky – 1921), najmä so zreteľom na posilňovanie dôrazu na subjektívnu citlivosť, prekonávanie poetiky básnického parnasizmu a kontaktovo-typologické súvislosti s poetikou literárneho impresionizmu. Žánrová štruktúra lyrických cyklov a autorské žánrové modifikácie.