Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV

Názov témy
Marxistické literárno-teoretické koncepcie v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Michal Habaj, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa zameria na výskum marxistických literárno-teoretických koncepcií v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia (s presahmi od konca dvadsiatych rokov po začiatok štyridsiatych rokov): konvergentné a divergentné pohyby v rámci DAVu, nástup ďalších generácií (R 10, Šíp, iniciatívy jednotlivcov, nadrealizmus a i.). Kľúčový je vzťah k českému teoretickému kontextu a to nielen v zmysle analógií, vzťahov a disproporcií, ale tiež s ohľadom na pôsobenie a recepciu davistov v českom prostredí.