Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV

Názov témy
Cirkvi ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku
Program DŠ
sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
-