Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Sociologický ústav SAV

Názov témy
Morálna ekonomika starostlivosti: etnografia
Program DŠ
sociológia a sociálna antropológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
-