Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Socio-psychologické dôsledky podliehania nepodloženým presvedčeniam
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Podliehanie konšpiračným teóriám sa spája s nižšou občianskou
angažovanosťou, ako je účasť vo voľbách a redukovanie uhlíkovej stopy (Jolley & Douglas, 2014), odmietanie očkovania (Čavojová et al., 2020) a diskriminácia (Jolley et al., 2019). cieľom práce bude ďalej rozšíriť výskum v oblasti sociálnych a psychologických dôsledkoch podliehania episteicky nepodložným presvedčeniam, ako sú konšpiračné teórie.