Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Efekt informačnej intervencie zameranej na znižovanie šírenia falošných správ a nepodložených presvedčení
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Predchádzajúci výskum ukázal, že pri znižovaní šírenia dezinformácií sa sľubným ukazuje byť aj jednoduchá intervencia na povzbudenie
analytického myslenia. Napr. Pennycook et al. (2020) demonštrovali, že zhodnotenie presnosti (pravých a falošných) správ samo o sebe, znižuje ochotu šíriť falošné správy. Cieľom práce bude navrhnúť a overiť úspešnosť takýchto intervencií.