Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Galina Jirásková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom je získať popisnú a výpočtovú zložitosť formálnych jazykov a operácií na formálnych jazykoch reprezentovaných rôznymi typmi formálnych systémov, ako sú deterministické, nedeterministické a alternujúce automaty, regulárne výrazy či bezkontextové gramatiky. Zameriame sa na prevody medzi rôznymi typmi formálnych systémov, ako aj na zložitosť operácií, argumenty ktorých spĺňajú niektoré špecifické podmienky.