Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Využitie LiDARových snímok na mapovanie erózie v lesných porastoch
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Vodná erózia pôdy je prirodzený proces, ktorý človek svojou činnosťou často krát výrazne urýchľuje. Vplyvom nevhodného hospodárenia vznikajú v lesoch erózne ryhy, ktoré urýchľujú odtok vody, čo prispieva k vzniku povodní. Na základe laserového skeneru – LiDARu dokážeme aj pod lesným porastom vytvoriť detailný model reliéfu a z neho vymapovať erózne ryhy. Cieľom práce bude pomocou LiDARových snímok zmapovať a zmerať erózne ryhy v rôznych lesných porastoch, vrátane pralesov a zistiť vplyv lesného hospodárenia na urýchľovanie eróznych procesov v lese.