Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Využitie LiDARových snímok na mapovanie antropogénnych foriem reliéfu v záujmovom území
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Človek svojou činnosťou od nepamäti pretvára krajinu a zanecháva v nej stopy čitateľné aj po dlhej dobe. Pomocou laserového skeneru – LiDARu dokážeme vytvoriť detailný model terénu, z ktorého je možné odhaliť historické antropogénne formy reliéfu ako opustené terasy, historické cesty, vojenské objekty, vysušené riečne meandre, opustené budovy a iné. Cieľom práce bude pomocou snímok z LiDARového skenovania zmapovať historické antropogénne formy reliéfu a pomocou historických leteckých snímok, máp a iných zdrojov odhadnúť ich pôvod a vek.