Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Furánové deriváty a ich aplikácie
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Atraktivita furánových derivátov opäť rastie. Tieto je možné získať novými nekonvenčnými prístupmi ako napríklad konverziou rastlinnej biomasy. Cieľom tejto dizertačnej práce je príprava vinyl substituovaných furánových monomérov a následne ich použitie pri príprave komplexnejších systémov s cieleným využitím v medicínskej oblasti alebo pri modifikácií povrchov.