Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Inteligentné polymérne materiály .
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Dôležitím aspektom súčasnej chémie je prispôsobovanie vlastností inteligentných materiálov. Jedinečné vlastnosti polymérov s bočnými heteroaromatickými skupinami poskytujú elektrochemické, elektronické, optoelektronické, katalytické a biologické vlastnosti s potenciálnym využitím ako inteligentné materiály. Takéto materiály sa obajvujú vo vysoko špecializovaných predmetoch a každodenných veciach. Cieľom dizertačnej práce bude syntéza polymérov na báze vinyl a akryl substituovaných heterocyklov a štúdium fyzikálno-chemických a mechanických vlastnosti pripravených polymérov a polymérnych materiálov.