Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Spracovanie plastových odpadov alternatívnymi zvlákňovacími technológiami a overenie možností využitia produktov.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Vzhľadom na alarmujúci nárast environmentálnych problémov spôsobených plastovým odpadom v celosvetovom merítku je cieľom ponúkanej dizertačnej práce preštudovať možnosti využitia alternatívnych zvlákňovacích technológií ako sú elektrospinning, blowing spinning alebo centrifugal spinning pri spracovaní spomenutých plastových odpadov. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia bude návrh a overenie využitia pripravených materiálov v aplikáciách ako je filtrácia, antibakteriálne povrchy alebo obalové materiály. Absolvent získa rozsiahle vedomosti a zručnosti súvisiace s najnovšími technológiami a postupmi pri výrobe a využití vlákenných produktov a ich kompozitov.