Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava polymérnych nanomateriálov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nanotechnológie zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach špecifickým potrebám ľudí. V medicíne sa napríklad nanomateriály používajú na zlepšenie diagnostiky chorôb aj terapeutických funkcií existujúcich chemoterapeutík. Nanomateriály existujú na úrovni nanometrov s jedinečnými vlastnosťami, ktoré oproti ich objemnejším protikladom nie sú prítomné. Vlastnosti, ako je veľkosť, tvar, povrchová chémia, superparamagnetizmus, generovanie terapeutického tepla a špecifické absorpcie a emisie svetla, umožnili ich použitie v širokej škále biomedicínskych aplikácií. Cieľom dizertačnej práce bude príprava a charakterizácia biokompatibilných nanočastíc kopolymerizáciou funkčných monomérov pre ich potenciálne využitie v biomedicíne.