Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Konjugované systémy pre elektronické zariadenia .
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Konjugované systémy sú známe svojou aplikovateľnosťou v organických solárnych článkoch, svetlo-emitujúcich diódach a v tranzistoroch. Vytýčenou stavebnou jednotkou pre prípravu oligo- a polymérov sú substituované tiazolo[5,4-d]tiazoly (TzTz). Vzhľadom k tomu, že TzTz tematika je ešte málo prebádaná, ponúka nám možnosti ďalšieho štúdia vzťahu štruktúry a vlastností novosyntetizovaných konjugovaných tiazolových systémov. Syntéza symetricky substituovaných tiazolo[5,4-d]tiazolov je v princípe triviálna záležitosť, ale syntéza nesymetricky substituovaných tiazolo[5,4-d]tiazolov je menej známa a bude predmetom tejto práce. Dizertačná práca bude zameraná najmä na syntézu a charakterizáciu vybraných typov substituovaných tiazolo[5,4-d]tiazolov a následne ich aplikáciu podľa ich vlastností.