Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava polymérnych nanomateriálov
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nanotechnológie zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých oblastiach špecifickým potrebám ľudí. V medicíne sa napríklad nanomateriály používajú na zlepšenie diagnostiky chorôb aj terapeutických funkcií existujúcich chemoterapeutík. Nanomateriály existujú na úrovni nanometrov s jedinečnými vlastnosťami, ktoré oproti ich objemnejším protikladom nie sú prítomné. Vlastnosti, ako je veľkosť, tvar, povrchová chémia, superparamagnetizmus, generovanie terapeutického tepla a špecifické absorpcie a emisie svetla, umožnili ich použitie v širokej škále biomedicínskych aplikácií. Cieľom dizertačnej práce bude príprava a charakterizácia biokompatibilných nanočastíc kopolymerizáciou funkčných monomérov pre ich potenciálne využitie v biomedicíne.