Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Antimikrobiálne a iné úpravy povrchov.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
V súčasnosti je veľkým problémom úplná alebo zvýšená rezistencia baktérií a ďalších mikroorganizmov na antibiotiká a niektoré dezinfekčné činidlá. Jednou z možností je úprava povrchov, ktoré sú v kontakte s patogénnym prostredím. Takými úpravami môže byť pokrývanie povrchov rôznymi metódami. V tejto práci bude cieľom vyvinúť alternatívne lacné a robustné metódy polymerizácií z povrchov alebo na povrchu. Polymérna vrstva bude slúžiť k depozícii antimikrobiálnych činidiel a/lebo bude sama slúžiť ako antimikrobiálna vrstva. Tiež môže slúžiť ako vrstva zabraňujúca prichyteniu bio-filmov. Typický povrchovo upravovaný materiál je PVC, polyuretany, polyamidy či polysiloxany. Cieľom je naviazať na povrchy iniciátory polymerizácií (foto-ATRP ako vhodná metóda) alebo polymerizovať v prítomnosti upravovaného povrchu tak, aby sa vzniknuté reťazce viazali na povrch. Typické polyméry na nadväzovanie budú poly(met)akryláty s rôznymi bočnými skupinami. Antimikrobiálnr účinky možno dosahovať využitím kvarterných amínov (kvarternizácia naviazaných polymérov), zapojením fotoaktívných štruktúr (grafén-oxid, kvantové bodky) alebo anorganických činidiel (striebro, meď v rôznych formách). Polymérne vrstvy budú porovnané s inými metódami úprav povrchov.