Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Mikroplasty – identifikácia a analýza.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Plasty a rôzne ďalšie polyméry a polymérne kompozity sú nenahraditeľnou súčasťou nášho života už niekoľko desaťročí. Problémom je však priveľká spotreba a absencia dôslednej recyklácie (alebo likvidácie). Mnoho plastov preniká do životného prostredia vo forme mikroplastov (častice menšie ako 5 mm) a zamoruje ho. V súčasnosti sa len skúma vplyv mikroplastov na faunu a flóru. Problémom je identifikácia mikroplastov v rôznych prostrediach, opis ich správania a analýza – čo sa s materiálom deje a výskum, ako sa tieto procesy (zmeny) dajú využiť pri identifikácii a/lebo odstraňovaní mikroplastov.
Práca bude uskutočnená na Ústave polymérov a STU, bude pozostávať zo separácie materiálov (na STU) a prípravy vzoriek a ich charakterizácie pomocou spektroskopických a termálnych metód, prípadne chromatografií. Na analýzu budú využité FTIR, Ramanská, UV-vis a fluorescenčná spektroskopia. FTIR a Raman sú priamo využiteľné na určenie typu látky, UV-vis a fluorescencia (fotoluminescencia) alebo aj chemiluminescencia predpokladajú nadväzovanie farbív na povrchy plastových častíc. Termálne metódy ako TGA, DSC sú prípadne využiteľné na štúdium zmien v materiáloch. V súčasnej dobe sa rozvíja metodika v danej oblasti.