Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Farmakologicky indukovaná modulácia zápalovej odpovede a oxidatívneho stresu v akútnom štádiu po traumatickom poranení miechy
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Traumatické poranenie miechy vyvoláva zápalovú odpoveď, ktorá zahŕňa aktiváciu rezidentných buniek (mikroglia a astrocyty) a influx buniek imunitného systému z krvného obehu do miesta poranenia (makrofágy, neutrofily). Aktivácia mikroglie zápalovými mediátormi môže konvertovať astrocyty na neurotoxický A1 fenotyp. Makrofágy sa môžu diferencovať na bunky, ktoré zhoršujú poškodenie (M1 fenotyp) alebo podporujú regeneráciu (M2 fenotyp). Cieľom PhD práce je zistiť, či manipulácia črevnej mikroflóry pomocou probiotík a siponimodu ovplyvní aktiváciu špecifických signálnych dráh, aktiváciu M1/A2 a reguláciu M1/M2 polarizácie.