Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Cieľom PhD práce je preskúmať vplyv protizápalových liečiv na polarizáciu M1/M2 makrofágov, ktorá hrá kľúčovú úlohu v aktivácii pro-regeneračných molekúl po traumatickom poranení miechy a navrhnúť stratégie, ktoré majú potenciál zlepšiť funkčnú obnovu experimentálnych zvierat. Plánujeme detailne preskúmať proteínový profil v mieche po kompresnom poranení a aplikácii metylprednizolónu, atorvastatínu a VX-210 a vyhodnotiť ich neuroprotektívny potenciál. Testovaný bude inovatívny prístup, ktorý umožní lokálnu aplikáciu najúčinnejšieho lieku do miesta poranenia prostredníctvom magnetických nanočastíc.