Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Črevný mikrobióm a liečba nádorových ochorení
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Chemoterapia, podobne ako rádioterapia spôsobujú rozsiahle zmeny v zložení črevnej mikroflóry u onkologických pacientov. Narušenie slizničnej bariéry vedie k masívnej pro-zápalovej imunitnej odpovedi a mukozitíde. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať vplyv mikrobiómu na klinické parametre, prežívanie a výskyt poliečebných komplikácií u onkologických pacientov. Dizertačná práca bude súčasťou schválenej klinickej štúdie.