Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Zmeny parametrov energetického metabolizmu u pacientov so sklerózou multiplex
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, ale v posledných rokoch sa skúma aj úloha energetického metabolizmu (hlavne metabolizmu glukózy a lipidov) v neurodegeneratívnom procese.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný na stanovenie možných príčin zmien parametrov sacharidového a lipidového metabolizmu, ako aj na ich vplyv na funkciu mitochondrií, endotelovú funkciu, funkciu autonómneho nervového systému a reaktivitu imunitných buniek u pacientov so sklerózou multiplex.