Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Regulácia diferenciácie preadipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudskej bunkovej kultúre
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Zorad, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Jedným z hlavných mechanizmov, ktoré regulujú vývoj obezity a metabolických ochorení, je diferenciácia adipocytov na dospelé tukové bunky. Základné molekulárne mechanizmy adipogenézy sú preskúmané takmer výlučne na myšacej línii preadipocytov 3T3-L1. Zaviedli sme vlastnú metodiku diferenciácie podkožných potkaních preadipocytov, ktorých diferenciácia sa porovná s diferenciáciou komerčných ľudských preadipocytov a bude sa sledovať vplyv prooxidantov (vysoká koncentrácia glukózy a TNFalfa) a antioxidantov. Budú sa študovať primárne kultúry pripravené z podkožného tukového tkaniva obéznych a diabetických potkanov. Budú sa sledovať vybrané inzulínové postreceptorové dráhy. Veríme, že získané výsledky budú aplikovateľné v ľudskej populácii hlavne z pohľadu použitia antioxidantov pre zlepšenie zdravia.