Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Zmeny parametrov energetického metabolizmu pri chronickom zápale nervového systému
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, ale v posledných rokoch sa skúma aj úloha energetického metabolizmu (hlavne metabolizmu glukózy a lipidov) v neurodegeneratívnom procese.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný na stanovenie možných príčin zmien parametrov sacharidového a lipidového metabolizmu, ako aj na ich vplyv na funkciu mitochondrií, endotelovú funkciu, funkciu autonómneho nervového systému a reaktivitu imunitných buniek u pacientov so sklerózou multiplex.