Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Mechanizmy a molekulárne mediátory účinkov aeróbne-silového tréningu na metabolizmus, kognitívne funkcie a fyzickú zdatnosť u obéznych adolescentov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a významne moduluje metabolické zdravie, sociálnu interakciu a kognitívny výkon adolescentov s obezitou. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami adaptačných zmien spojených s pravidelným cvičením, a to ako na systémovej úrovni, tak aj špecificky v kostrovom svale či v mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať na modeloch buniek ľudského svalu a kultúr neurónov a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k účinkom tréningovej intervencie u adolescentov s obezitou.