Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úloha mikrobiómu u onkologických pacientov podstupujúcich transplantáciiu krvotvorných kmeňových buniek
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Prípravné režimy pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek (TKB) zahŕňajú vysokodávkovanú chemoterapiu, rádioterapiu, ako aj podávanie antimikrobiálnej profylaxie, čo devastujúcim spôsobom narúša črevnú mikrobiálnu diverzitu. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať zmeny v mikrobióme u onkologických pacientov podstupujúcich TKB a ich vplyv na vybrané klinické parametre. Dizertačná práca bude vypracovaná v rámci schválenej klinickej štúdie.