Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Hodnotenie/analýza prírodných látok a analógov pripravených na ich báze v rôznych experimentálnych cell-free systémoch a na ľudských bunkách kultivovaných in vitro
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium protektívnych účinkov prírodných látok a analógov pripravených na ich báze má veľký význam, pretože sa často využívajú pri ochrane ľudského zdravia a prevencii mnohých civilizačných ochorení. V rámci navrhovanej témy plánujeme nasyntetizovať analógy chemickými alebo menej tradičnými enzymatickými postupmi, cell-free metódami určiť ich antioxidačnú kapacitu a v systéme cicavčích buniek a plazmidovej DNA zistiť ich protektívny potenciál voči poškodeniam indukovaným modelovými mutagénmi a karcinogénmi. Na základe získaných výsledkov navrhneme mechanizmy, akými by mohli študované látky pôsobiť.