Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Identifikácia a validácia biomarkerov nádorových ochorení a ich využitie v personalizovanej medicíne
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Práca je zameraná na identifikáciu, charakterizáciu potenciálnych biomarkerov využiteľných v personalizovanom prístupe v diagnostike a terapii nádorových ochorení. Identifikované biomarkery budú validované s potenciálom využitia v klinickej medicíne.