Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úloha imunitných buniek nádorového mikroprostredia u mnohopočetného myelómu
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Mnohopočetný myelóm (MM), druhá v poradí sa vyskytujúca hematologická malignita vo svete, sa vyznačuje vysokou frekvenciou intraklonálnej diverzity v rámci malígnych plazmatických buniek v kostnej dreni. Charakteristickým znakom nádorového mikroprostredia u MM je značná dysregulácia imunitného systému a strata imunitného dohľadu, ktorá významne prispieva k transformácii a patogenéze myelómu. Cieľom dizertačnej práce je študovať celkový imunitný systém a jeho interakcie s myelómovými nádorovými bunkami.