Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Genotypizačné možnosti mikrosatelitových motívov v ére masívne paralelného sekvenovania
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Kvôli technickým limitáciám boli mikrosatelitové motívy slabo študované vo veľkých medzinárodných genomických a asociačných štúdiách. Rozvojom genomiky a bioinformatiky sa však tento nedostatok začína odstraňovať, pričom vypísaná téma nadväzuje na tento trend. Je vhodná pre biológa, doktora medicíny, ale aj bioinformatika. Z biologickej a medicínskej stránky sa zameriava na spracovávanie medicínskych informácií, biologických vzoriek, a tiež na generovanie dát, validáciu a interpretáciu výsledkov. Z bioinformatickej na používanie, modifikáciu a hodnotenie existujúcich informatických nástrojov.