Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Terapeutický dopad chemokínových inhibítorov v myšiach infikovaných vírusom chrípky
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cytokínová búrka a prehnaná zápalová reakcia spustené po infekcii vírusom chrípky sú zodpovedné za zvýšenú morbiditu a mortalitu. Pacienti so závažnými symptómami, ktorí sú hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti, majú značne zvýšenú hladinu prezápalových cytokínov a chemokínov CCL2 a CXCL10. Cieľom dizertačnej práce bude študovať vývoj cytokínovej búrky po podaní inhibítorov chemokínov CCL2 a CXCL10, a študovať mechanizmus dosiahnutej imunomodulácie. Okrem toho bude študovať úlohu proteínu NS1 pri vývoji cytokínovej búrky a šíreniu vírusu do ďalších orgánov a zmeny v indukcii génov imunitnej odpovede zodpovedajúcim rôznym signálnym dráham.