Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Anglické autorky 17.- 18. storočia: prípadové štúdie
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Podľa feministickej literárnej histórie anglické autorky 17. - 18. storočia ako Eliza Haywood, Aphra Behn, Delariviere Manley, Sarah Fielding, Fanny Burney, Maria Edgeworth, Amelia Opie a ďalšie boli priekopníčkami a zakladateľskými postavami anglického románu, napriek tomu, že z kánonu na dlhý čas vypadli a táto rola sa pripisovala mužskej trojici Defoe –Richardson -Fielding. Téma otvára priestor pre analýzu tejto literatúry z hľadiska súčasnej feministickej literárnej teórie. Porovnávacie prístupy v súvislosti so slovenskými autorkami 19. storočia sú tiež možné. Záujemci/záujemkyne o tému nech kontaktujú Dr. Pucherovú na konzultáciu konkrétneho projektu.