Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Tradícia a modernita v africkej anglofónnej próze 20.-21. storočia: prípadové štúdie
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma otvára priestor pre analýzu subsaharskej africkej anglofónnej prózy podľa zvolenej metodológie. Téma tradície a modernity ponúka uchopenie z hľadiska estetických, filozofických alebo sociologických aspektov vybraných diel, resp. ich kombinácie, od autorov žijúcich v Afrike alebo mimo Afriky. Môže sa napríklad týkať naratívneho spracovávania histórie, rodových, rasových alebo sexuálnych identít, alebo diskusie zobrazovania Afriky v literatúre. Záujemci/záujemkyne o tému nech kontaktujú Dr. Pucherovú na konzultáciu konkrétneho projektu.