Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Zobrazovanie USA v súčasnej migrantskej anglofónnej próze
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom je analýza predstáv o USA a migrantských identít v súčasnej anglofónnej próze (21. stor.) autorov afrického pôvodu ako napr. Chimamanda Ngozi Adichie, NoViolet Bulawayo, Laila Lalami, Imbolo Mbue, Sefi Atta, Teju Cole, Helon Habila, Doreen Baingana, Mukoma Ngugi a iní. Diasporické, transnárodné a migrantské naratívy často vytvárajú nové estetické postupy a žánrové formy a ponúkajú nové kategórie identity, možnosti uvažovania o čase a priestore a spôsoby nazerania na literárnu históriu mimo kategórií národnej literatúry. Porovnávacie prístupy, napríklad v súvislosti s prózou po anglicky píšucich migrantských autorov východoeurópskeho pôvodu (Gary Shteyngart, Aleksandar Hemon, Irina Reyn, Lara Vapnyar, Boris Fishman, Olga Grushin) sú tiež možné (napr. v kontexte postkoloniálnych vs. postkomunistických identít).