Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Tvorba Imre Kertésza v stredoeurópskom recepčnom prostredí
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Judit Görözdi, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Texty maďarského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny, boli preložené do najrôznejších jazykov (aj do slovenčiny), avšak analytické spracovanie jeho tvorby, adresované slovenskému odbornému publiku, sa zatiaľ neuskutočnilo. Cieľom dizertačnej práce bude predstaviť autora cez ním pertraktovanú tému: skúsenosť z holokaustu a porovnať recepciu Kertészových diel v kultúrach strednej Európy.