Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Alternatívna literárna scéna v 20. storočí („Vnútorná emigrácia“ ako znak moderny stredoeurópskych literatúr)
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Projekt, ktorý by uchádzač vedecky skúmal pod touto témou, sa bude zaoberať neoficiálnou, najmä literárnou scénou 20. storočia (diela písané vo „vnútornej emigrácii“, samizdaty), a to v krajinách strednej Európy. Literárnovedný základ semiotickej analýzy konkrétnych textov, štúdium archívnych materiálov a i. – teda historického kontextu, sociologického a politického, filozofického a psychologického – tvoria podstatu literárnovednej metodológie a mozaiku výslednej interpretácie dizertačnej práce.
Bližšie info o doktorandskom štúdiu na ÚSvL SAV: http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=235