Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium tepelných, elektrických a mechanických vlastností diamantových/GaN heterostruktúr pre vysokovýkonové aplikácie
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Tibor Izsák, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Elektronické súčiastky na báze nitridu gália (GaN) sú v súčasnosti veľmi žiadané pre vysokovýkonové a vysokofrekvenčné aplikácie. Je to spôsobené hlavne ich vynikajúcimi elektronickými, mechanickými i chemickými vlastnosťami. Na druhej strane, pre tieto zariadenia je potrebné zvládnuť zlepšené šírenie tepla, aby mohli pracovať pri požadovaných hustotách výkonu s prijateľnou životnosťou. Jedným z riešení je kombinácia zariadenia s materiálom s vysokou tepelnou vodivosťou (napríklad s diamantom), ktorý môže rýchlo prenášať lokalizované teplo do externého chladiaceho systému.
Doktorandská práca bude zameraná hlavne na štúdium vplyvu rôznych medzivrstiev (tj. ~ 50 ÷ 200 nm tenkých vrstiev SiO2, SixNy, AlN, Al2O3 atď.) na vlastnosti heteroštruktúry polykryštalického diamantu/GaN z hľadiska odporu tepelnej bariéry, tepelnej vodivosti, náboja na rozhraniach, mechanického pnutia. Elektrické vlastnosti realizovaných elektronických prvkov budú skúmané známymi metódami (I-V, C-V, vf). Predpokladá sa, že experimentálne výsledky budú podporené modelovaním a simuláciami. Doktorand bude súčasťou mladého výskumného tímu s rozvinutou medzinárodnou spoluprácou a prístupom k špičkovej technologickej infraštruktúre. Získané výsledky sú veľmi žiaduce pri návrhoch pokročilých projektov a spolupráci s firmami.