Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV

Názov témy
Kríza a vojna v Zálive (1989-1991). Medziarabské a medzinárodné aspekty konfliktu.
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Karol Sorby, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V doterajších prácach na túto tému sa využívali väčšinou otvorené zdroje, t. j. dobová tlač, oficiálne vyjadrenia politikov, prípadne pamäti aktérov udalostí. Chýba však pohľad na udalosti z druhej strany, lebo jednostranné prijímanie názoru víťaza nemusí viesť k odhaleniu pravdy. Cieľom výskumu bude úsilie o skĺbenie pohľadu obidvoch strán konfliktu, v konfrontácii s vývojom v arabských štátoch s ohľadom na medzinárodno-politickú situáciu do vyváženej analýzy.