Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Egypt a mierový proces po októbrovej vojne z arabskej perspektívy (1973-1979).
Program DŠ
všeobecné dejiny
Meno školiteľa/-ky
prof., PhDr. Karol R. Sorby, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Na túto tému už bolo napísaných mnoho článkov a kníh populárneho aj vedeckého charakteru. Väčšina týchto prác berie do úvahy názory a hodnotenia ovplyvnené izraelskou a západnou optikou. Samozrejme veľa prác napísali aj egyptskí a ďalší arabskí autori, ktorých analýzy a hodnotenia sa značne odlišujú od predošlých. Dizertačná práca si kladie za cieľ pokúsiť sa o objektivizovanie pohľadu na výsledok mierového procesu, lebo vývoj udalostí v regióne za uplynulého polstoročia nenasvedčuje tomu že väčšina Egypťanov prijíma výsledky procesu ako triumf spravodlivosti.